Nghiên cứu vụ kiện chốt thép trong WTO - Phân tích tác động và khuyến nghị cho Việt Nam

13/09/2011    230

Ngày 15/07/2011 vừa qua, Cơ quan Phúc thẩm (Appellate Body – AB) của Tổ chức Thương mại Thế giới đã đưa ra báo cáo phán quyết trong vụ tranh chấp DS397 do Trung Quốc khởi xướng liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá chính thức mà EC đã áp đặt với sản phẩm chốt sắt thép (certain iron or steel fasteners) nhập khẩu từ Trung Quốc. Báo cáo này có thể buộc EC phải thay đổi các quy định và thủ tục trong điều tra chống bán phá giá đối với các nước có nền kinh tế phi thị trường (NMEs) nói chung chứ không chỉ riêng đối với Trung Quốc.

Vì vậy, kết quả của vụ kiện này được dự báo sẽ có tác động lớn tới thủ tục điều tra chống bán phá giá của EC đối với các sản phẩm nhập khẩu từ một nước chưa được công nhận nền kinh tế thị trường như Việt Nam.

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây