Khuyến nghị chính sách "Các đề xuất sửa đổi thông lệ điều tra Chống bán phá giá của Hoa Kỳ"

28/10/2011    226

Tháng 12/2010 vừa rồi, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) liên tiếp đưa ra các dự kiến sửa đổi một số thủ tục quan trọng trong điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ lấy ý kiến công chúng. Đây là các sửa đổi trong khuôn khổ 14 dự kiến sửa đổi nhằm thực hiện Sáng kiến thúc đẩy xuất khẩu của Tổng thống Obama được DOC thông báo vắn tắt hồi tháng 8/2010.   Các dự kiến sửa đổi được đưa ra chi tiết lần này bao gồm: 

i) Đề xuất bổ sung các tiêu chí thực tế để cho hưởng thuế suất riêng trong các thủ tục điều tra chống bán phá giá đối với các nước xuất khẩu có nền kinh tế phi thị trường; 

ii) Đề xuất thay đổi phương pháp lựa chọn bị đơn bắt buộc trong điều tra chống bán phá giá; và 

iii) Đề xuất sửa đổi phương pháp tính biên độ phá giá bình quân gia quyền và xác định mức thuế chống bán phá giá trong một số thủ tục điều tra chống bán phá giá (cụ thể là bãi bỏ phương pháp quy về 0 trong các điều tra rà soát). 

Đây là những thay đổi trong thông lệ điều tra của DOC mà nếu thực hiện sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ là đối tượng của các vụ kiện chống bán phá giá đang có hiệu lực hoặc có thể xảy ra trong tương lai. 

Vì vậy việc nghiên cứu một cách đầy đủ, chi tiết về các đề xuất này để có bình luận thích hợp, kịp thời và hiệu quả là rất quan trọng để có thể bảo vệ tốt nhất lợi ích và quyền của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam ở thị trường Hoa Kỳ. Đây cũng là việc làm có ý nghĩa để chuyển tải thông điệp với các nước khác trên thế giới liên quan đến vấn đề này.

Download bản khuyến nghị dầy đủ tại đây: