Pháp luật, Thực tiễn và Thủ tục vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ tại Cộng đồng Châu Âu (Bản dịch)

26/09/2010    308

Đây là tài liệu "Hướng dẫn về các Biện pháp Phòng vệ Thương mại tại Cộng đồng Châu Âu - Pháp luật, Thực tiễn và Thủ tục vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ" do Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) phát hành. Chịu trách nhiệm biên phiên dịch sang tiếng Việt bởi Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Hi vọng cùng với "Cẩm nang Kháng kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp tại Liên minh Châu Âu" sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây

Nguồn: Ban Pháp chế - VCCI