Sổ tay thuế Việt Nam 2022

07/04/2022    664

Thời gian: 2022

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Tư Vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2021.

Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Bản mềm Báo cáo được đính kèm dưới đây: