Hỏi về thuế suất và quy tắc xuất xứ trong EVFTA

20/10/2020    312

Câu hỏi:

Vừa qua Công ty có tham gia hội thảo EVFTA do Quý Trung tâm tổ chức, tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, Công ty vẫn có 1 số điều chưa rõ, xin nêu 1 vài thắc mắc như sau, rất mong được Trung tâm chia sẽ và hướng dẫn cho Công ty được nắm rõ ạ.

1/ Đối với những sản phẩm xuất khẩu không được quy định tiêu chí xuất xứ cụ thể trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA thì Công ty có thể xem tiêu chí xuất xứ của sản phẩm đó ở đâu?

Ví dụ: sản phẩm Đinh, mã HS: 73170090 cần đáp ứng tiêu chí XX nào theo thông tư quy định?

2/ Đối với những sản phẩm/ NPL được nhập khẩu từ các nước thành viên EU nhưng mã HS của chúng không thuộc trong phụ lục II của Nghị định 111/2020/NĐ_CP thì thuế suất NK của sản phẩm/ NPL đó vẫn được áp theo thuế suất ưu đãi thông thường đúng không ạ.

Ví dụ: Sản phẩm Da thuộc, mã HS: 41071200, ko có trong phụ lục II của Nghị định 111/2020/NĐ_CP thì thuế NK vẫn là 10% theo thuế suất ưu đãi thông thường?

Công ty xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

 

Trả lời:

Về câu hỏi của Bạn, Trung tâm có hồi đáp như sau:

1. Về câu hỏi liên quan đến QTXX
QTXX của tất cả các mặt hàng đều được quy định trong Bảng quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng, bảng này có quy định cho tất cả các loại hàng hóa (nhưng chỉ chi tiết đến mã HS 6 số, 8 số áp dụng chung của 6 số).

Doanh nghiệp vui lòng tham khảo Bảng quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng theo EVFTA trong Phụ lục II - Thông tư 11. Ví dụ, với mặt hàng Đinh, mã HS: 73170090, có quy tắc xuất xứ nằm trong nhóm "ex 73: Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào để sản xuất, ngoại trừ Nhóm của sản phẩm (Link: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/15605-bo-cong-thuong-ban-hanh-thong-tu-so-112020tt-bct-quy-dinh-ve-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-evfta)

2. Về câu hỏi thuế quan 

Đối với sản phẩm Da thuộc, mã HS: 41071200 được liệt kê trong trang 199 của Nghị định, với thuế suất giai đoạn 1/8/2020-31/12/2020 là 8,3% và giảm dần trong các năm tiếp theo (link: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/16210-chinh-phu-ban-hanh-nghi-dinh-bieu-thue-xuat-khau-uu-dai-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-de-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-giai-doan-2020-2022

Bên cạnh đó, có nhiều TH mã của EU khác mã của VN (do chỉ giống nhau đến 6 số, còn 8 số có thể khác nhau) trong trường hợp mã 8 số của EU khác mã 8 số của Vn, hoặc mã 8 số của EU ko tìm thấy mã 8 số giống vậy của VN, thì căn cứ vào mô tả hàng hóa để xem hàng hóa đó đc phân loại theo mã 8 số nào của VN.

Trân trọng,

Trung tâm WTO và Hội nhập