Hỏi về thuế GSP và EVFTA cho hàng hoá xuất khẩu sang châu Âu

07/09/2020    839

Câu hỏi:

Mình có những câu hỏi sau liên quan đến EVFTA mong ban thư ký giải đáp giúp.

1.       Có thể áp dụng cả GSP và EVFTA cho hàng xuất sang châu âu được không?

2.       Những sản phẩm được giảm thuế theo lộ trình 4, 6, 8 năm (B3, B5, B7) thì năm đầu tiên sẽ tính từ ngày nào đến ngày nào? Từ ngày 1/8/20 đến 31/7/2021 hay từ 1/8/20 đến 31/12/2020?

 

Trả lời:

Về câu hỏi của Bạn, Trung tâm có hồi đáp như sau:

1. Theo quy định của EU về GSP khi có FTA, Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng cơ chế GSP song song cùng EVFTA trong thời gian 02 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực (tức là đến hết 31/7/2022). Đồng thời, theo quy định trong EVFTA thì mức thuế ưu đãi EVFTA áp dụng đối với mỗi hàng hóa của Việt Nam sẽ không cao hơn các mức thuế mà EU áp dụng đối với hàng hóa đó tại thời điểm ngay trước khi Hiệp định có hiệu lực (tức là bao gồm cả mức thuế GSP đang áp dụng với một số loại hàng hóa của Việt Nam vào thời điểm 31/7/2020).

Điều này có nghĩa là:

- Trong khoảng thời gian từ 01/8/2020 đến 31/07/2022: Doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng EVFTA hoặc GSP tùy thuộc vào thuế quan ưu đãi theo cơ chế nào có lợi hơn cho doanh nghiệp; trường hợp lựa chọn ưu đãi thuế theo GSP, sản phẩm phải đáp ứng quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ của GSP; trường hợp lựa chọn ưu đãi thuế theo EVFTA (kể cả với mức thuế GSP khi mức thuế GSP thấp hơn mức thuế EVFTA), sản phẩm phải đáp ứng quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ EVFTA;

- Kể từ ngày 01/8/2022: Cơ chế ưu đãi thuế theo GSP sẽ tự động chấm dứt, doanh nghiệp áp dụng cơ chế ưu đãi thuế theo EVFTA. Tuy nhiên EVFTA cho phép trong trường hợp thuế EVFTA cao hơn thuế GSP thì vẫn được hưởng thuế GSP. Dù chọn mức thuế ưu đãi nào, sản phẩm phải đáp ứng quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ EVFTA.

2. Những sản phẩm được giảm thuế theo lộ trình 4, 6, 8 năm (B3, B5, B7) thì năm đầu tiên sẽ tính từ ngày 1/8/20 đến 31/12/2020

Trân trọng,

Trung tâm WTO và Hội nhập