Hỏi về cam kết chống trợ cấp trong WTO

17/08/2021    292

Câu hỏi:

Tôi thuộc Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông. Xin tư vấn các anh chị nội dung sau:
Nếu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ đầu tư, trong đó có 1 điều quy định về hỗ trợ kinh phí để các hợp tác xã đăng ký thực hiện 1 chứng nhận nông nghiệp quốc tế nào đó, ví dụ như USDA - NOP chẳng hạn. mà sản phẩm đó sẽ được doanh nghiệp mua để xuất khẩu vào Châu Âu và Mỹ, thì có vi phạm các cam kết về chống trợ cấp hay không ạ.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Trả lời:

Về câu hỏi của Anh, Trung tâm có hồi đáp như sau:
 
Hình thức trợ cấp dưới dạng "hỗ trợ kinh phí để các hợp tác xã đăng ký thực hiện 1 chứng nhận nông nghiệp quốc tế nào đó, ví dụ như USDA - NOP chẳng hạn. mà sản phẩm đó sẽ được doanh nghiệp mua để xuất khẩu vào Châu Âu và Mỹ" nằm trong phân loại trợ cấp đèn xanh, thuộc danh mục: Trợ cấp để hỗ trợ điều chỉnh các điều kiện sản xuất cho phù hợp với môi trường kinh doanh mới. Hình thức trợ cấp này không nằm trong danh mục bị cấm của WTO và sẽ không bị khiếu kiện chống trợ cấp.
 
Anh có thể tham khảo thêm thông tin tại ấn phẩm Sổ tay về chống trợ cấp của Trung tâm theo link sau: https://trungtamwto.vn/upload/files/wto/4-cac-hiep-dinh-co-ban/1-4_trocap.pdf)
 
Trân trọng,
Trung tâm WTO và Hội nhập