Hỏi về cam kết dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thuỷ trong EVFTA

05/10/2020    245

Câu hỏi:

Hiện nay, tôi đang nghiên cứu "Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam" tại Phụ lục 8-B, Chương 8 của Hiệp định EVFTA. Tuy nhiên, tôi nhận thấy trong Biểu cam kết này, ngành Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy (CPC 8868*) được lặp lại 2 lần với hạn chế về tiếp cận thị trường khác nhau cho phương thức hiện diện thương mại. Cụ thể như sau: 

- Tại trang EU/VN/PHỤ LỤC 8-b/vn-55, cam kết như sau:

image.png

- Sau đó, tại trang EU/VN/PHỤ LỤC 8-b/vn-56, lại có thêm cam kết khác như sau:

image.png

Tôi vẫn chưa thể tìm được các tài liệu giải thích tại sao lại có sự khác nhau về cam kết nêu trên đối với ngành Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy (CPC 8868*) trong Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam. Do đó, tôi kính mong Ban thư ký của Trung tâm WTO có thể giải đáp giúp tôi về sự khác nhau này.

 

Trả lời:

Về câu hỏi của Bạn, Trung tâm có hồi đáp như sau:

Trong EVFTA, Việt Nam đã mở cửa dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy mã CPC 8868* cho nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ EU (trong khi theo WTO, Việt Nam chưa cam kết gì về dịch vụ này). Cụ thể, Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho EU cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu qua biên giới, tiêu dùng ở nước ngoài. 

Về việc nhà đầu tư EU thành lập hiện diện thương mại, Việt Nam có 02 cam kết khác nhau:
- Đối với dịch vụ sửa chữa tàu biển: chỉ cho phép duy nhất hình thức liên doanh trong đó tổng vốn nước ngoài không quá 70%
- Đối với dịch vụ sửa chữa tàu thủy nội địa: chỉ cho phép duy nhất hình thức liên doanh trong đó tổng vốn nước ngoài không quá 51%

Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin khác tại cuốn Cẩm nang doanh nghiệp: EVFTA và ngành logistics Việt Nam do Trung tâm biên soạn và công bố theo link sau: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/14709-cam-nang-doanh-nghiep-evfta-va-nganh-logistics-viet-nam  

Trân trọng,
Trung tâm WTO và Hội nhập