Sách Trắng Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt Nam năm 2020

10/12/2020    165

Thời gian: 12/2020

Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu về thông tin, số liệu của ngành Thông tin và Truyền thông, phục vụ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2020 (Sách Trắng 2020) tới độc giả.

Sách Trắng 2020 cung cấp thông tin, số liệu năm 2019 về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; Viễn thông, Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin – điện tử, viễn thông; Báo chí, truyền thông.

So với các năm trước đây, Sách Trắng 2020 đã bổ sung thêm nhiều số liệu mới liên quan đến việc triển khai quy hoạch báo chí, phát triển hạ tầng thông tin cơ sở, hạ tầng băng rộng di động và cập nhật các định hướng mới của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, phát triển doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

Bản mềm Sách trắng được đính kèm dưới đây: