Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

06/11/2020    1806

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston

"Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ" là một cuốn sách điện tử được thiết kế nhằm cung cấp cho DN Việt Nam, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa, đang quan tâm tới xuất khẩu và hoạt động kinh doanh với các đối tác Hoa Kỳ những thông tin chung và cơ bản nhất mà một doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ cần biết.

Cuốn sách này không nhằm mục đích hướng dẫn chi tiết và toàn diện mang tính chất cẩm nang tra cứu, mà đưa ra những thông tin và bước đi cụ thể mà mỗi DN cần đặt ra và cần hiểu biết khi có ý định tìm hiểu tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. 

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: