Báo cáo: “Chia sẻ trách nhiệm, đoàn kết toàn cầu: Phản ứng với các tác động kinh tế - xã hội của Covid-19”

01/04/2020    681

Thời gian: 3/2020

Đơn vị thực hiện: Liên Hợp Quốc

Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, với tên gọi “Chia sẻ trách nhiệm, sự đoàn kết toàn cầu: Phản ứng với các tác động kinh tế - xã hội của Covid-19”, mô tả tốc độ và quy mô của sự bùng phát, mức độ nghiêm trọng của các ca nhiễm và sự gián đoạn kinh tế và xã hội do virus corona gây ra.

Báo cáo bao gồm các ước tính từ một loạt các cơ quan của LHQ.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cơ quan của LHQ, trên toàn thế giới sẽ mất 5-25 triệu việc làm và sẽ mất 860 tỷ đô la đến 3,4 nghìn tỷ đô la thu nhập lao động.

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) dự báo áp lực giảm 30-40% đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu trong khi Tổ chức Du lịch Thế giới đã giảm 20-30% lượng khách quốc tế.

Trong khi đó, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) dự đoán rằng 3,6 tỷ người sẽ không được kết nối với mạng Internet và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) dự báo sẽ có 1,5 tỷ sinh viên nghỉ học.

Báo cáo kêu gọi một phản ứng đa phương có tính chất quy mô, phối hợp, toàn diện, chiếm ít nhất 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và cảnh báo rằng không có thời gian để bỏ lỡ sự hợp tác mạnh mẽ nhất trên thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Báo cáo (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây.