Hỏi về quy định miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT với hàng thuê gia công ngoài tại khu chế xuất

19/03/2020    239

Câu hỏi:

Công ty Pung Cook VN

Quy định về miễn thuế NK/thuế giá trị gia tăng hàng NK đối với hàng thuê gia công ngoài tại khu chế xuất.

Trả lời:

1. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp rắp tại khu phi thuế quan thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ theo đó:
Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này

2. Về thuế GTGT

Về thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 theo đó: Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính