Hỏi về nguyên nhân không hoàn thuế xuất khẩu làm hạn chế về thuê gia công ngoài

19/03/2020    404

Câu hỏi:

Công ty Minh Hưng Tiền Giang

Vì sao không hoàn thuế xuất khẩu làm hạn chế về thuê gia công ngoài?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.

Căn cứ Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định về các trường hợp hoàn thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành không quy định việc hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công đã nộp thuế xuất khẩu sau đó nhập sản phẩm trở lại Việt Nam.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính