Hỏi về việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

19/03/2020    827

Câu hỏi:

Công ty TNHH Tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long

Doanh nghiệp chúng tôi nhập hàng thang máy, nằm trong danh mục phải kiểm tra nhà nước theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, doanh nghiệp được phép mang hàng về bảo quản 30 ngày tại kho của công ty/địa điểm nếu cung cấp được giấy chứng nhận sở hữu đất/bản đồ khu đất. Việc này rất khó khăn và mất thời gian, vì đặc thù mặt hàng của doanh nghiệp chúng tôi sẽ giao về địa điểm tại các công trình/dự án tại các tỉnh, thành. Việc xin khách hàng/chủ đất cung cấp giấy chứng nhận sở hữu đất gần như là không thể. Đề nghị Bộ Tài chính có phương án khả thi hơn cho doanh nghiệp.

Trả lời:

Việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành được thực hiện theo Điều 21 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo quy định này, ngoài việc tập kết tại cửa khẩu, cảng cạn, kho ngoại quan, doanh nghiệp được mang hàng về địa điểm kiểm tra theo pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, hoặc địa điểm bảo quản hàng hóa của người khai hải quan đáp ứng yêu cầu tại Điểm b.1.4 khoản 3 Điều 21 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính