Hỏi về quy định thuế với phần chênh lệch giữa hồ sơ hải quan và sổ sách kế toán của công ty

19/03/2020    966

Câu hỏi:

Công ty TNHH May mặc Việt Thiên

Tháng 7/2019 Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với công ty. Công ty chuyên gia công hàng may mặc cho thương nhân nước ngoài. Sau khi kiểm tra, Tổng cục HQ phát hiện nguyên vật liệu chênh lệch giữa hồ sơ Hải quan và sổ sách kế toán của Công ty. Trong đó có phần chênh lệch âm và dương. Tổng Cục HQ đã ấn định thuế đối với phần chênh lệch này. Công ty chúng tôi cũng đã nộp thuế đầy đủ.

Xin hỏi với phần chênh lệch dương lên công ty chúng tôi có được phép thanh lý ở Việt Nam hay không? Nếu có, Công ty chúng tôi có phải nộp bất cứ loại thuế nào nữa hay không?

Trả lời:

Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (để gia công, sản xuất xuất khẩu) chênh lệch giữa hồ sơ hải quan và sổ sách kế toán của Công ty, trong đó có phần chênh lệch âm và dương, cơ quan hải quan đã ấn định thuế đối với phần chênh lệch này. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy định về chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu thì doanh nghiệp được bán hàng hóa đã nộp đủ các loại thuế vào thị trường nội địa. Doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT ở khâu bán ra theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính