Hỏi về thuế nhập khẩu với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

19/03/2020    759

Câu hỏi:

Công ty TNHH May Mặc Việt Thiên

Công ty chúng tôi chuyên gia công hàng may mặc cho thương nhân nước ngoài, 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty Việt Thiên gia công hàng cho Công ty A ở Nhật Bản, Công ty A chỉ định giao hàng cho Công ty B ở TP. Hồ Chí Minh. Trong trường hợp Công ty Việt Thiên nhập vải từ Thailand về sản xuất có C/O form D thì khi xuất hàng cho công ty B, Công ty B có được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi không? Nếu không, công ty B phải chịu mức thuế suất là bao nhiêu khi nhập khẩu hàng.

Trả lời:

Tổng cục Hải quan có công văn số 1909/TCHQ-TXNK ngày 03/4/2019 hướng dẫn tạm thời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ giai đoạn kể từ ngày 01/9/2016: 

1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ không thuộc đối tượng tại điểm 1 nêu trên, đáp ứng điều kiện xuất xứ Việt Nam hoặc từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Đề nghị công ty TNHH may mặc Việt Thiên đối chiếu trường hợp thực tế xuất nhập khẩu của Công ty với nội dung hướng dẫn trên để thực hiện.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính