Hỏi về vướng mắc trừ sai lệ phí hải quan

19/03/2020    335

Câu hỏi:

Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT

Hiện nay hệ thống VNACCS đang trừ sai lệ phí Hải quan đối với hàng có đơn vị 1 triệu nhập khẩu, nhưng có kiểm tra chuyên ngành (hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh) Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan có kế hoạch xử lý vướng mắc này như thế nào? Tổng Cục HQ có thể cân nhắc nâng cấp hệ thống IT đảm bảo tính đúng tiền lệ phí HQ. Giá trị HQ hàng được miễn thuế qua dịch vụ CPN (1 triệu) áp dụng từ năm 2010 đến nay đã trở nên bất cập, do sự phát triển kinh tế, lạm phát sau 10 năm thực hiện. Đề xuất Bộ tài chính/Tổng Cục HQ cân nhắc điều chỉnh tăng ngưỡng giá trị tối thiểu hàng nhập khẩu miễn thuế gửi qua dịch vụ CPN Quốc tế.

Hiện nay chưa có hướng dẫn cho phép DN CPN được thực hiện in biên lai điện tử đối với lệ phí HQ. Kính đề nghị Bộ Tài chính/Tổng Cục HQ ban hành hướng dẫn cho phép DN CPN thực hiện in biên lai điện tử lệ phí HQ

Trả lời:

1. Về vướng mắc trừ sai lệ phí hải quan:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 274/2016/TT-BTC thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế (các khoản thuế theo quy định) phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam được miễn thu phí hải quan. 

Theo đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khai tờ khai trị giá thấp (thông qua nghiệp vụ MIC, MEC trên Hệ thống VNACCS), Hệ thống tự động hỗ trợ người khai hải quan miễn nộp phí hải quan.

Trường hợp phải kiểm tra chuyên ngành và Hệ thống không tự động miễn thu phí hải quan, trong thời gian chờ nâng cấp Hệ thống, đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai rà soát, đối chiếu để thực hiện khôi phục tiền phí hải quan theo quy định.

(Vấn đề này, ngày 25/12/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7586/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện)

* Về kiến nghị phát hành biên lai điện tử:

- Theo quy định tại Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc tạo phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế: Không quy định về việc tạo, phát hành sử dụng Biên lai thu thuế, phí hải quan của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh theo phương thức điện tử.

- Theo quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính cho phép các đơn vị được in biên lai phí, lệ phí điện tử, nhưng chưa quy định cụ thể được in biên lai thuế điện tử đối với việc thu thuế, phí hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chuyển phát nhanh. 

Vì vậy, về vấn đề này Tổng cục Hải quan ghi nhận và trao đổi với cơ quan liên quan kiến nghị đưa vào Thông tư sửa đổi.

2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016) quy định: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam được miễn thuế. Trường hợp hàng hóa có trị giá hải quan vượt quá 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp trên 100.000 đồng Việt Nam thì phải nộp thuế đối với toàn bộ lô hàng”. Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính