Hỏi về quy định đưa hàng hóa vào kho ngoại quan

19/03/2020    1584

Câu hỏi:

Công ty TNHH Taneya

Công ty A chúng tôi là Cty TNHH Taneya là doanh nghiệp nội địa. Công ty B là công ty khách hàng của chúng tôi là Công ty nước ngoài ở Trung Quốc. Công ty C là Công ty mua hàng của khách hàng chúng tôi là doanh nghiệp thương mại Việt Nam là doanh nghiệp nội địa. Chúng tôi có loại hình kinh doanh xuất khẩu như sau:

Công ty A nhập khẩu hàng hóa từ Công ty B về để kinh doanh thương mại đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Hàng hóa lưu kho tại Công ty A. Công ty A bán hàng cho đối tác B ở nước ngoài, hàng được công ty B chỉ định Công ty A giao hàng vào kho ngoại quan của Công ty C (lý do Công ty B bán hàng cho Công ty C). Sau đó, Công ty C làm thủ tục nhận hàng từ kho ngoại quan về để sản xuất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Thuế (nếu có). Theo quy định tại điểm 3 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ- CP ngày 21/1/2015 hàng hóa từ nội địa Việt nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm: Hàng hóa xuấ khẩu đã làm xong thủ tục Hải quan chờ xuất khẩu.

Vậy với quy định như trên thì trường hợp đối tác là Công ty nước ngoài của Công ty chúng tôi mua hàng từ nội địa Việt Nam sau đó giao hàng vào kho ngoại quan và lại bán lại vào thị trường nội địa VN thì có đúng với quy định hiện hành không?

Công ty nội địa ở Việt Nam đều thực hiện làm thủ tục XNK từ kho ngoại quan và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế (nếu có).

Trả lời: 

- Về hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018. 

- Về trình tự, thủ tục, hồ sơ cho hàng hóa gửi kho ngoại quan, thực hiện theo quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư /2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Về việc chuyển nhượng hàng hóa trong kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; 

- Về hoạt động của doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong mô tả tình huống của Công ty chưa rõ về việc Công ty có yếu tố nước ngoài hay không và các hoạt động mua bán hàng hóa cụ thể; đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh và đối chiếu với các quy định dẫn trên để thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển nhượng theo loại hình tương ứng phù hợp với các quy định của pháp luật. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh về thủ tục hải quan, đề nghị Công ty có công văn gửi Tổng cục Hải quan và liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính