Hỏi về việc hoàn thuế VAT nguyên phụ liệu cho công ty chế xuất khi nhà cung cấp không khai báo Hải quan

19/03/2020    94

Câu hỏi:

Công ty TNHH Bluway Vina

Công ty chúng tôi có mua nguyên phụ liệu ở Việt Nam (Công ty tôi thuộc Công ty chế xuất) nhưng do nhà cung cấp không khai báo Hải quan. Vì vậy Công ty chúng tôi phải chịu thuế VAT 10%. Vậy công ty chúng tôi có được hoàn số thuế VAT không ? Nếu có thì thủ tục như thế nào ?

Trả lời: 

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 quy định mức thuế 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Căn cứ quy định nêu trên, khi bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nội địa mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ, thuế GTGT doanh nghiệp nội địa được áp dụng thuế suất 0% như đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất nhưng doanh nghiệp nội địa không đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, do đó, doanh nghiệp chế xuất phải mua hàng với mức thuế GTGT 10% (như đối với hàng hóa tiêu dùng trong nước) theo quy định của pháp luật về thuế GTGT hiện hành không quy định cơ quan thuế hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp chế xuất trong trường hợp này. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính