Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 17+18

19/02/2020    1834

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 17+18 Quý III+IV/2019

Chủ đề: "Nhìn lại chặng đường hội nhập FTA Việt Nam năm 2019"

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” là ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới.

Với cách tiếp cận thực tiễn và các phân tích cụ thể từ góc nhìn của doanh nghiệp, Bản tin hy vọng mang tới những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kế hoạch và triển khai hành động, tận dụng hiệu quả các lợi ích từ quá trình tự do hóa thương mại của Việt Nam.

MỤC LỤC

TIN VIỆT NAM    

Tổng hợp kết quả Thương mại – Đầu tư quốc tế Việt Nam năm 2019

Khủng hoảng ngành xuất khẩu hương nhang Việt Nam do biện pháp hạn chế nhập khẩu của Ấn Độ

Việt Nam bước vào năm nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020

Bức tranh phòng vệ thương mại 2019

Giới thiệu ấn phẩm mới của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI   

TIN THẾ GIỚI    

Gia tăng các biện pháp hạn chế thương mại trên toàn cầu

Mỹ và những cuộc chiến thương mại diễn biến ngược chiều

Liên minh kinh tế Á – Âu ký kết hiệp định thương mại tự do với Singapore

Hiệp định Thương mại Tự do EU – Singapore chính thức có hiệu lực

Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO tạm ngừng hoạt động

CHUYÊN ĐỀ: NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG HỘI NHẬP FTA VIỆT NAM NĂM 2019

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: