Cam kết ràng buộc thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu

20/09/2010    50

Câu hỏi:

Tôi thấy cam kết ràng buộc thuế chỉ áp dụng với thuế nhập khẩu để đảm bảo nguyên tắc đối xử quốc gia, hay tối huệ quốc nhưng tôi chưa tìm thấy ràng buộc với thuế xuất khẩu. Vậy một nước là thành viên của WTO có phải cam kết ràng buộc cả thuế xuất khẩu không? Họ có quyền tăng thuế xuất khẩu và ngừng xuất khẩu để đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nước hay không ngay cả khi họ đã cam kết ràng buộc thuế xuất khẩu?

 

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn liên quan đến thuế xuất khẩu, Trung tâm xin hồi đáp như sau:

  1. Các Hiệp định của WTO không cấm các nước quy định các biện pháp hạn chế xuất khẩu, tuy nhiên không khuyến khích việc này (do việc này có thể ảnh hưởng đến việc luân chuyển hàng hóa một cách tự do và có thể gây ra bóp méo thương mại – một định hướng quan trọng của WTO). Trong một số trường hợp, nếu biện pháp hạn chế xuất khẩu (đặc biệt là hạn ngạch xuất khẩu) của một nước gây thiệt hại cho nước khác hoặc gây ra những bóp méo thương mại thì cũng rất có thể là đối tượng của sự tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO (giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO có thể sử dụng đối với các vi phạm quy định và cả những trường hợp không vi phạm quy định của WTO).

2. Trong cam kết gia nhập WTO của từng nước có thể có cam kết về việc không/có áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu. Đây là cam kết từ từng nước nên không thể suy từ nước này sang nước khác. Ví dụ Việt Nam có cam kết về việc giảm các biện pháp hạn chế xuất khẩu tại các mức từ 256-269 Báo cáo của Ban công tác WTO về việc Việt Nam gia nhập WTO.

Trân trọng.