Hỏi về CPC 88442 - Cam kết WTO

10/01/2019    3041

Câu hỏi:

Bên tôi là công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, vốn 100% của Ấn Độ. Hiện bên mình đang có nhu cầu muốn mua lại một doanh nghiệp trong nước (vốn 100% của Việt Nam). Ngành nghề kinh doanh của công ty Việt Nam này có bao gồm mã ngành 1811 và 1812 - in ấn và các dịch vụ lên quan đến in ấn (theo quyết định 337 của BKHĐT) tương ứng với phân ngành CPC 88442

Theo quy định biểu cam kết WTO của VN, đối với CPC 884 và 885 (dịch vụ liên quan đến sản xuất) không hạn chế đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi tham khảo một số thông tin tại trang điện tử trungtamwto.vn cụ thể tại đường dẫn 

http://trungtamwto.vn/sites/default/files/Bang%20Phan%20loai%20cac%20nganh%20dich%20vu%20WTO.pdf   

Trong bảng danh mục các ngành dịch vụ này, tại mục F điểm i. Dịch vụ gắn với chế tạo CPC 884 +885 lại loại trừ phân ngành 88442 (In ấn). Vì vậy, vui lòng giải đáp rõ rằng đối với dịch vụ in ấn (88442), nhà đầu tư nước ngoài có được tham gia đầu tư không?.

Xin chân thành cảm ơn. Rất mong nhận được hồi đáp từ phía cơ quan.

 

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Trung tâm xin được hồi đáp như sau:

Theo biểu cam kết WTO của Việt Nam như tài liệu trích dẫn trong email, Việt Nam không có cam kết về lĩnh vực In ấn (CPC 88442), cho nên Việt Nam có quyền ban hành các quy định riêng liên quan đến lĩnh vực này mà không bị ràng buộc theo các quy tắc của WTO. 

Do đó, các hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này cần tuân thủ theo Luật Xuất bản của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan, tham khảo theo link:

Luật Xuất bản: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164963

Hy vọng thông tin Trung tâm cung cấp hữu ích với Bạn và Doanh nghiệp.

Trân trọng,