Hỏi về nhượng quyền thương mại Việt Nam- Hàn Quốc

10/01/2019    662

Câu hỏi:

Xin vui lòng cho hỏi:

- Công ty chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng. Hiện nay, cty tôi muốn nhượng quyền thương mại 1 nhãn hiệu ăn uống của Hàn Quốc về Việt Nam. Xin cho hỏi chúng tôi và bên đối tác Hàn Quốc phải chịu những loại phí, thuế nào?. Phí nhượng quyền sẽ phải trả 2 phần: 1 lần khi mở nhà hàng và sẽ trả thêm phí hàng tháng khi hoạt động nhà hàng đó.

-Và  hiện nay tôi có nghe nói Việt Nam và Hàn Quốc có 1 hiệp định miễn giảm thuế cho 2 bên khi đầu tư. Xin hỏi lĩnh vực nhà hàng có được miễn giảm hay không ah?

Chân thành cám ơn.

 

Trả lời:

Về câu hỏi của Bạn, Trung tâm xin hồi đáp như sau:
 
Theo WTO, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Việt Nam không có cam kết gì liên quan đến nhượng quyền thương mại, do đó hoạt động này sẽ do Việt Nam tùy ý quy định trong pháp luật nội địa.
 
Theo pháp luật nội địa, thì hoạt động nhượng quyền thương mại sẽ được điều chỉnh theo văn bản sau: 
 

Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Nghị định 35/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Link: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/cuoc-chien-loai-bo-giay-phep-con/15297/dieu-kien-hoat-dong-nhuong-quyen-thuong-mai
 
Về các loại thuế, phí liên quan đến việc nhượng quyền thì theo quy định của Bộ tài chính, các hiệp định thương mại tự do nói trên không có quy định nào liên quan đến việc miễn giảm thuế, phí đối với hoạt động này (các hiệp định thương mại tự do chỉ có cam kết cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa). Việt Nam và Hàn Quốc cũng có hiệp định về bảo hộ đầu tư và hiệp định về tránh đánh thuế hai lần nhưng không có nội dung nào liên quan đến việc miễn giảm thuế, phí nhượng quyền thương mại.
 
Hy vọng thông tin Trung tâm cung cấp hữu ích với Bạn và Doanh nghiệp.
 
Trân trọng.