Hỏi về Thông tin cập nhật HS Code FTA ASEAN - JAPAN 2008-2018

10/01/2019    325

Câu hỏi 1:

Mình có thắc mắc cần được giải đáp.

Theo FTA ASEAN-JAPAN 2008, HS code cho máy letterpress để Việt Nam được thuế ưu đãi là 8443.21.10.00

Về sau có cập nhật hs code : 8443.15.00

Xin hỏi, bằng văn bản nào để doanh nghiệp chúng thôi có thể giải thích cho doanh nghiệp Nhật Bản về thay đổi này, để thực hiện công việc làm C/O form AJ giảm thuế tại Việt Nam.

 

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Trung tâm xin phép hồi đáp như sau:

Hiệp định AJEPA có hiệu lực từ năm 2008, nên nội dung trong Hiệp định vẫn sử dụng version HS cũ. Danh mục HS thường xuyên được cập nhật thay đổi, vài năm một lần, do vậy hàng hóa cần tuân thủ theo danh mục mới cập nhật. 

Hiện tại, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam cần tuân thủ phân loại theo danh mục hàng hóa năm 2015 

(quy định theo Thông tư 103/2015/TT-BTC trong link sau: https://customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=8663).

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo Hiệp định AJEPA thì cần tuân thủ Nghị định 160/2017/NĐ-CP theo link sau: http://trungtamwto.vn/chuyen-de/10626-nghi-dinh-so-1602017nd-cp-ngay-27122017-ban-hanh-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-de-thuc-hien-hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-asean---nhat-ban-giai-doan-2018---2022

 

Câu hỏi 2:

Doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đưa ra điều khoản về áp dụng theo thỏa thuận AJCEP, phiên bản HS2002 (version year 2006).

Bằng cách nào, hay quy định bằng văn bản tiếng Anh của WTO, hay AJCEP , nếu có thay đổi hệ thống HS, ưu đãi thuế cho các nước trong khu vực phải áp dụng theo?

Doanh nghiệp cần được bổ sung thông tin về văn bản tiếng Anh nào  mà tất cả các khu vực thành viên đều biết được ?

Trích dẫn dưới đây, phía Nhật Bản vẫn áp dụng theo phiên bản cũ 2006.

 

Xin mong được hướng dẫn thêm trong trường hợp hai bên chưa thống nhất được.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.     AJCEP agreement original

2.     Article-26 of AJCEP

3.     Annex 2 of AJCEP

First, please check article 26. You can see the below sentence.

Note : For the purposes of this subparagraph, “Harmonized System” is that on which the product specific rules set out in Annex 2 are based.

So, could you check the attached file titled Annex 2? You can see the following sentence as Clause -2.

2. This Annex is based on the Harmonized System as amended on 1 January 2002.

So, Certificate of Origin issued in AJCEP system, HS code should be HS2002.(version year of 2006). Automatically HS code described on C/O, it will be 8443.19.

 

Trả lời:

Theo nội dung quy định trong văn bản chính thức của Hiệp định (cụ thể là Article 14. Classification of Goods), không có quy định rõ về việc phải sử dụng mã HS nào, và khi update thì phải tuân thủ ra sao.

Điều khoản trong Annex 2 là "based on", nghĩa là lúc đàm phán và ký kết dựa trên mã HS 2002, không có nghĩa là bắt buộc phải sử dụng mã HS này trong thực tế.

Theo đó, trên nguyên tắc, khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam theo Hiệp định trên, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam (có trích dẫn trong email trả lời trước). Những vấn đề vướng mắc về quy định muốn khiếu nại, doanh nghiệp Nhật Bản cần đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

Hy vọng thông tin Trung tâm cung cấp hữu ích với bạn và Doanh nghiệp.

Trân trọng,