Hỏi về thay đổi HS CODE của biểu thuế 2018 so với 2017

10/01/2019    1120

Câu hỏi:

Tôi tên Nguyễn Lê Đại Phước - Nhân viên logistics-phòng khai báo thủ tục Hải quan XNK của công ty TNHH Điện tử Samsung Vina.

Xin trình bày đến Trung tâm WTO thắc mắc liên quan đến việc hưởng chế độ thuế ưu đãi của Việt Nam trong các hiệp định tự do thương mại.

1. Vấn đề

Hiện tại, biểu thuế Xuất Nhập Khẩu năm 2018 đang sắp sửa được phát hành.

Bằng các kênh thong tin nội bộ, chúng tôi đã có được bản dự thảo của biểu thuế 2018.

Qua kiểm tra đối chiếu, nhận thấy có sự thay đổi HS CODE, cụ thể, sẽ có HS CODE hết hiệu lực và sẽ thay bằng HS CODE mới.

2. Sự cố

Các hiệp định tự do thương mai mà Việt Nam là một bên ký kết, dựa vào biểu thuế HS CODE cũ, tức là trước 01/01/2018.

Vậy sẽ có sự việc, HS CODE mà Việt Nam đã ký kết trong các hiệp định sẽ không tồn tại trong biểu thuế Xuất Nhập Khẩu 2018.

3. Câu hỏi

Vậy trường hợp, nếu căn cứ theo biểu thuế Xuất nhập khẩu 2018, doanh nghiệp áp dung mã HS CODE mới, thì sẽ được hưởng chế độ thuế ưu đãi trong các hiệp định tự do thương mại hay không?

VÍ DỤ:

MẶT HÀNG: TỦ LẠNH CÓ 2 CỬA RIÊNG BIỆT NGĂN ĐÔNG VÀ NGĂN LÀM MÁT, DÙNG TRONG GIA ĐÌNH

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2017 BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2018
Mã hàng
HS CODE
Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất (%)
MFN
Thuế suất ATIGA (%)
2018
Mã hàng
HS CODE
Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất (%)
2018
Thuế suất ATIGA (%)
2018
84.18 Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết
đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt
trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.
84.18 Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.
8418.10 - Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá
và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:
8418.10 - Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:
8418.10.10 - - Loại sử dụng trong gia đình 25% 0%   - - Loại sử dụng trong gia đình
8418.10.11 - - - Dung tích không quá 230 lít 25% ?
8418.10.19 - - - Loại khác 25% ?

Câu hỏi: Nếu căn cứ vào biểu thuế Xuất nhập khẩu 2018, Cty Samsung áp dung mã HS CODE 8418.10.11 và 8418.10.19 cho mặt hang tủ lạnh, thì thuế suất được hưởng theo hiệp định ATIGA là bao nhiêu?

 

Trả lời:

 Về câu hỏi của anh, Trung tâm xin được trả lời như sau:
 
1. Về nguyên tắc áp dụng pháp luật về thuế quan
 
Biểu thuế XNK chung áp dụng cho hàng hóa XNK thông thường (không yêu cầu hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTAs hay các ưu đãi khác)
 
Hàng hóa yêu cầu hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTA thực hiện theo Biểu thuế quan ưu đãi được ban hành cho mỗi FTA trong từng thời kỳ. Biểu thuế này được xây dựng trên cơ sở cam kết trong từng FTA, ban hành tại một Nghị định của Chính phủ
 
2. Về việc thay đổi mã HS
 
Năm 2017, Bộ Tài chính đã có Thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa XNK của Việt Nam (mã HS) theo Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 (Danh mục AHTN 2017) phù hợp với Nghị quyết 106 cuối năm 2016 của Chính phủ. Sau đó, Bộ Tài chính cũng chủ trì soạn thảo một loạt các Nghị định về Biểu thuế XNK (chung và cho từng FTA) theo Danh mục AHTN mới.
 
Các Nghị định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 1/1/2018.
 
3. Biểu thuế quan theo mã HS mới áp dụng cho ATIGA từ 1/1/2018
 
Hàng hóa XN hưởng thuế quan theo ATIGA sẽ áp dụng theo Biểu thuế quy định tại Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế NK ưu đãi thực hiện ATIGA giai đoạn 2018-2020.
 
 
Hy vọng thông tin cung cấp hữu ích với anh và Doanh nghiệp.
 
Trân trọng,