Hỏi về điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử tại Việt Nam

10/01/2019    803

Câu hỏi:

Dear anh/chị,

Em muốn hỏi về điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài được phép kinh doanh trò chơi điện tử ở Việt Nam thì áp dụng quy định tại cam kết WTO " hay Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng ạ?

Theo cam kết giữa Việt Nam và WTO về kinh doanh trò chơi điện tử, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ này dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.

hay theo Khoản 4 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp Luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định này và quy định về đầu tư nước ngoài”.

Em cảm ơn!

 

Trả lời:

Liên quan tới mở cửa dịch vụ trò chơi điện tử cho nhà đầu tư nước ngoài, Trung tâm xin được trả lời như sau:

- Về thứ tự áp dụng

+ về nguyên tắc thì cam kết quốc tế không có giá trị áp dung trực tiếp (Điều 6 Luật Điều ước quốc tế), vì vậy doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật nội địa

+ tuy nhiên, trên thực tế, hiện việc áp dụng này không thống nhất: có nơi cơ quan có thẩm quyền áp dụng trực tiếp cam kết, có nơi lại áp dụng theo quy định VBPL nội địa

>> Khuyến nghị DN cứ nộp đăng ký như bình thường, cơ quan đăng ký hướng dẫn thế nào thì áp dụng như vậy, trường hợp cần giải thích thêm thì gửi Công văn để VCCI trả lời chính thức

- Về nội dung:

+ Cam kết WTO của VN: Có hạn chế hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này

+ PL nội địa về trò chơi điện tử hiện bao gồm 03 nhóm quy định riêng (như dưới đây, chứ không phải chỉ có Nghị định 72/2013/NĐ-CP), áp dụng tùy tính chất của loại trò chơi điện tử cung cấp, tuy nhiên về cơ bản đều không có hạn chế gì đối với đầu tư nước ngoài
Như vậy nếu áp dụng PL nội địa thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ có lợi hơn là WTO (do PL nội địa không bị ràng buộc điều kiện gì trong khi WTO có ràng buộc)

Cam kết WTO

D. Dịch vụ khác
- Kinh doanh trò chơi điện tử
(CPC 964**)

 Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.


Quy định của pháp luật nội địa

Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy chế này quy định các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (sau đây gọi là Quy chế) bao gồm: lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; triển lãm văn hóa, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; viết, đặt biển hiệu; hoạt động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các hình thức vui chơi giải trí khác;

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 31. Nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định này và quy định về đầu tư nước ngoài.

Điều 32. Cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử khi có đủ các Điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

b) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

c) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

d) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

2. Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có thời hạn theo đề nghị của doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá 10 năm.

3. Doanh nghiệp được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử khi có đủ các Điều kiện sau đây:

a) Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;

b) Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này;

- Không có hình ảnh, âm thanh gây cảm giác ghê sợ, rùng rợn; kích động bạo lực, thú tính; dung tục, khêu gợi, kích thích dâm ô, trụy lạc, vô luân, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc; xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử;

- Không có hình ảnh, âm thanh miêu tả hành động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;

- Các yêu cầu khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nghiệp vụ cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể Điều kiện, quy trình, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lệ phí cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử.

Điều 33. Đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

Quy định điều kiện kinh doanh chung, không phân biệt nhà đầu tư trong nước, nước ngoài

Thông tư 24/2014/TT-BTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Quy định điều kiện kinh doanh chung, không phân biệt nhà đầu tư trong nước, nước ngoài

Hy vọng thông tin cung cấp hữu ích với bạn và Doanh nghiệp.

Trân trọng,