Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến kinh tế toàn cầu và Việt Nam

14/12/2018    1363

Người thực hiện: Ông Nguyễn Lê Đình Quý - Viện Chính sách công và Quản lý

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Những ký ức về Đạo luật áp thuế nhập khẩu Smoot-Hawley hồi năm 1930 với việc cho phép Mỹ đánh thuế trên 20.000 mặt hàng nhập khẩu vẫn chưa phai mờ và bài học rằng các cuộc chiến tranh thương mại luôn gây nhiều tổn thất vẫn đang được giảng tại các chương trình giảng dạy kinh tế thì giờ đây, có vẻ như thế giới lại đang ở trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc đang lao vào cuộc chiến thương mại, trong vòng xoáy này Việt Nam sẽ phải chịu tác động đến mục tiêu xuất nhập khẩu có thể là ngành bị ảnh hưởng trước nhất. Nếu cuộc chiến thương mại của hai cường quốc kinh tế không có dấu hiệu lắng xuống thì sẽ dẫn đến tác động kép, đi cùng với nó là cuộc chiến tranh tiền tệ - chiến tranh tỷ giá, chứ không đơn thuần chỉ là hàng hóa. 

Những nghiên cứu đánh giá những tác động sơ bộ của cuộc chiến tranh này tác động đến kinh tế Việt Nam có thể giúp xây dựng những giải pháp ứng phó kịp thời, thậm chí vận dụng tình hình để hoạch định chiến lược thương mại phù hợp.

Nghiên cứu được đính kèm dưới đây: