Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và một số tác động dự đoán

14/12/2018    655

Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, TS. Vũ Thanh Hương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Năm 2018 chứng kiến một loạt các động thái áp thuế của Mỹ lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới ngày càng trở nên căng thẳng. Tác động của cuộc chiến tranh thương mại này không chỉ trực tiếp tới Mỹ và Trung Quốc, mà với tầm ảnh hưởng của hai quốc gia này, còn có các tác động mạnh mẽ tới các quốc gia khác, đặc biệt là Việt Nam.

Bài viết này tổng quan nguyên nhân và diễn biến của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dự đoán một số các ảnh hưởng của nó và đưa ra một số hàm ý đối với Việt Nam. Đặc biệt, Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam cần có các ứng phó với tác động lớn nhất có thể là gia tăng nhập siêu và đầu tư từ Trung Quốc.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: