Những tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đến Việt Nam

14/12/2018    501

Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Học viện Ngoại giao

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Bài viết phân tích các nguyên nhân của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, và các tác động cả tích cực lẫn tiêu cực của nó đến nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp về phía nhà nước và doanh nghiệp để chuẩn bị, đối phó với chiến tranh thương mại.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: