Sổ tay Hiệp hội Doanh nghiệp: 09 bước cho một khuyến nghị chính sách hiệu quả

07/02/2018    272

Xây dựng các khuyến nghị chính sách là một phần quan trọng trong hoạt động vận động chính sách của các Hiệp hội doanh nghiệp với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Chính phủ có thể sẽ rà soát lại tổng thể nhiều chính sách phát triển ngành, xem xét sửa đổi và ban hành mới các chính sách cho từng ngành nhằm tận dụng cơ hội đồng thời bảo đảm tuân thủ các cam kết thương mại mới (đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP-CPTPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU EVFTA). Các Hiệp hội doanh nghiệp đứng trước cơ hội rất lớn để vận động chính sách, tham gia vào quá trình hoạch định các chính sách mới này, qua đó phản ánh tiếng nói, lợi ích và mong muốn của các doanh nghiệp trong ngành vào các chính sách liên quan.

Tuy nhiên, làm thế nào để xây dựng các khuyến nghị chính sách phù hợp, khoa học, có căn cứ và đủ sức thuyết phục cho quá trình vận động chính sách này lại là thách thức không nhỏ với rất nhiều Hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.

Cuốn Sổ tay này được soạn thảo trên cơ sở các kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng nghiên cứu phục vụ 02 khuyến nghị chính sách cho 02 ngành (bán lẻ và chế biến xuất khẩu gỗ) do Trung tâm WTO và Hội nhập - phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á và Đại sứ quán Australia tại việt nam. với các nội dung ngắn gọn, theo trình tự cụ thể, các hướng dẫn rõ ràng, với ví dụ thực tế từ 02 nghiên cứu khuyến nghị chính sách đã thực hiện, cuốn Sổ tay sẽ cung cấp cho các Hiệp hội doanh nghiệp việt nam kỹ năng cơ bản để xây dựng các khuyến nghị chính sách cần thiết một cách hiệu quả.

Bản mềm Sổ tay được đính kèm dưới đây