Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp tại Hoa Kỳ

06/08/2010    622

Việc Việt nam gia nhập WTO và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt nam cơ hội lớn để xâm nhập những thị trường mới, rộng lớn và hấp dẫn, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đồng thời cũng là thị trường đầy rủi ro, với các loại rào cản khác nhau, trong đó đặc biệt đáng chú ý là các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp (đối kháng).

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp tại Hoa Kỳ”, cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu một cách tương đối đầy đủ những quy định hiện hành cũng như những bài học kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết cho các doanh nghiệp và hiệp hội xuất khẩu để kháng kiện trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Hoa Kỳ. Với những thông tin pháp lý và thực tiễn thiết thực, được trình bày rõ rang, dễ hiểu, thuận tiện khi tra cứu và tham khảo, hi vọng đây sẽ là một cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc.

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây

Nguồn: Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ Thương mại

Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam