Cẩm nang "Hướng dẫn sử dụng công cụ TRADE MAP của ITC"

09/10/2014

Trade Map là một hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật về tình hình thương mại (đặc biệt là xuất nhập khẩu) của các nước do Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) thiết lập. Đây là một công cụ đặc biệt hữu hiệu cho cả các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu để có được những số liệu cập nhật và đầy đủ nhất về tình hình thương mại của các nước nhằm phục vụ công việc kinh doanh hay nghiên cứu của mình.

Do đó, để giúp các Doanh nghiệp và các độc giả quan tâm biết cách sử dụng hiệu quả công cụ Trade Map này, Trung tâm WTO-Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành dịch và biên tập Tài liệu hướng dẫn sử dụng Trade Map của ITC.

Bản mềm Bản dịch Tiếng ViệtBản gốc Tiếng Anh của tài liệu này có thể đăng tải tại đây: