Thích ứng với kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số: Thách thức và cơ hội

31/03/2021

Thời gian: 28/01/2021

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Một ấn phẩm mới của WTO ra mắt vào ngày 28 tháng 1 xem xét việc áp dụng nhanh chóng các công nghệ kỹ thuật số có thể tạo ra những thách thức và cơ hội cho các nước đang phát triển. Ấn phẩm - được viết bởi các chủ tịch và thành viên Ban Cố vấn của Chương trình Chủ tịch WTO và các nhân viên Ban Thư ký WTO - xem xét vai trò của chính sách trong nước và hợp tác quốc tế trong việc tạo ra một tương lai thịnh vượng và toàn diện hơn cho các quốc gia này.

Chương trình Chủ tịch WTO nhằm nâng cao hiểu biết về hệ thống thương mại đa phương giữa các học giả và các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển thông qua các hoạt động xây dựng chương trình giảng dạy, nghiên cứu và tiếp cận của các trường đại học và cơ quan nghiên cứu.

Thông qua một loạt các nghiên cứu điển hình, cuốn sách minh họa cách các quốc gia ở các khu vực khác nhau nhìn nhận các cơ hội và thách thức của công nghệ kỹ thuật số và cách các nhà hoạch định chính sách đang ứng phó với chúng.

Ấn phẩm có tựa đề “Thích ứng với kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số: Thách thức và cơ hội”, xem xét cách thức mà tiến bộ công nghệ như sự phát triển của thương mại điện tử và sự phát triển của công nghệ blockchain có thể đóng góp vào tăng trưởng bao trùm. Nó cũng xem xét những gì cần phải làm ở cấp độ trong nước và khu vực để tận dụng tối đa các cơ hội mang lại trong kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số mới.

Ấn phẩm là kết quả quan trọng của giai đoạn hai của Chương trình Chủ tịch WTO, được tài trợ bởi chính phủ Hà Lan và Pháp.

Bản mềm ấn phẩm (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: