Báo cáo thường niên năm 2020 của WTO

14/07/2020

Thời gian: 07/2020

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Báo cáo thường niên năm 2020 mang đến một cái nhìn toàn diện về các hoạt động của WTO trong năm 2019 và đầu năm 2020. Báo cáo bắt đầu bằng một thông điệp từ Tổng giám đốc WTO, ông Roberto Azevêdo và một bài tổng quan ngắn gọn về năm vừa qua. Tiếp theo là những đánh giá chuyên sâu về các lĩnh vực hoạt động chính của WTO trong 12 tháng qua, đồng thời bao gồm những điểm nổi bật đáng chú ý trong các hoạt động và sự kiện lớn của WTO.

Bản Tiếng Anh của báo cáo được đính kèm dưới đây: