Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) 2019: Việt Nam - Kết nối vì Phát triển và Thịnh vượng chung

21/12/2019

Thời gian: 12/2019

Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Thế giới

Trong bối cảnh thu nhập tăng, mức nghèo đói giảm xuống và sự tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc có một nền kinh tế mở, môi trường đầu tư thuận lợi và kết nối tương đối tốt với khu vực và các nước khác trên thế giới. Trước những thách thức và mối đe dọa mới đối với quỹ đạo tăng trưởng thể hiện qua việc tăng cường bảo hộ quốc tế, nền kinh tế toàn cầu chững lại và biến đổi khí hậu – việc đảm bảo năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ đòi hỏi phải thực hiện các chính sách và đầu tư để quốc gia này thích ứng cao nhất với môi trường toàn cầu đang thay đổi.

Báo cáo này trình bày tổng quan toàn diện các vấn đề kết nối ở Việt Nam sử dụng một bộ công cụ và phương pháp phân tích mới để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan quan trọng khác về các lựa chọn chính sách và chiến lược đầu tư nhằm hỗ trợ sự hội nhập của Việt Nam với thị trường toàn cầu và trong nước, tăng cường và thúc đẩy sự phát triển toàn diện về không gian, cùng với khả năng phục hồi.

Trong phần Kết luận, báo cáo trình bày một bộ chín khuyến nghị trọng tâm trong bốn lĩnh vực kết nối cần củng cố liên quan đến: (a) Hội nhập với thị trường toàn cầu; (b) Hội nhập tại thị trường nội địa; (c) Phát triển toàn diện về không gian và; (d) Nâng cao khả năng phục hồi.

Bản mềm Báo cáo (tiếng Việt và tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: