Những điều cần biết về thị trường Thụy Điển

19/04/2020

Thời gian: Tháng 11/2019

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), trong đó có Thụy Điển, vừa được ký kết, khi đi vào thực thi sẽ mang lại tác động tích cực cho cả hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Thụy Điển.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Thụy Điển ngay sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã phối hợp biên soạn ấn phẩm này với nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc quan tâm.

Ấn phẩm được đính kèm trong link