Báo cáo Đầu tư Thế giới 2019 – Đặc khu kinh tế

15/11/2019

Thời gian: 2019 

Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển - UNCTAD

Báo cáo Đầu tư Thế giới được phát hành bởi UNCTAD nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách thông qua việc theo dõi các xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên phạm vi toàn cầu và theo từng khu vực, và ghi lại sự phát triển của các chính sách đầu tư quốc gia và quốc tế. Chương chính sách của Báo cáo năm nay xem xét lại những nỗ lực và các phương pháp cải cách hiệp định đầu tư quốc tế mới .

Thực tế là, năm 2018, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu đã giảm 13%, xuống còn 1,3 nghìn tỷ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cho thấy sự thiếu tăng trưởng của đầu tư quốc tế trong thập kỷ này. Ngoài ra, việc thúc đẩy đầu tư gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững vẫn chưa được rõ ràng. 

Để thu hút đầu tư, một trong những công cụ quan trọng nhất là xây dựng các Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone – SEZ). Số lượng các Đặc khu kinh tế trên khắp thế giới đã tăng nhanh chóng lên tới hơn 5.000 trong thập kỷ này. 

Trước tình hình đó, Báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2019 cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình SEZ toàn cầu. Báo cáo cũng đưa ra lời khuyên về cách ứng phó với những thách thức đặt ra cho SEZ bởi tính cấp thiết của yêu cầu phát triển bền vững, cuộc cách mạng công nghiệp mới và thay đổi về tình hình sản xuất quốc tế. 

Báo cáo (bằng Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: