Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp về Hiệp định Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA)

14/12/2018

Thời gian: 9/2018

Đơn vị thực hiện: ITC - International Trade Centre

Cuốn cẩm nang phân tích sâu vào các vấn đề liên quan trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp được quy định trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA), nền tảng của hoạt động thương mại tự do tại châu Phi.

Cẩm nang bao gồm nội dung của Hiệp định, những điểm cần chú ý trong các Nghị định thư, các cam kết về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đồng thời cập nhật những kết quả đàm phán bổ sung bao gồm đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ và chính sách cạnh tranh. Ngoài ra, cẩm nang cũng so sánh các cam kết với những hiệp định thương mại khu vực và đa phương khác để nêu lên những ưu điểm, vấn đề, cơ hội và thách thức tiềm năng cho các doanh nghiệp kinh doanh tại châu Phi, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, nó cũng giải thích các vòng đàm phán đang diễn ra và dự đoán diễn tiến đàm phán trong tương lai thông qua việc xác định các mục tiêu của AfCFTA...

Ấn phẩm (bản tiếng Anh) được đính kèm dưới đây