Cẩm nang vận động chính sách và tham vấn ý kiến hội viên dành cho hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

22/01/2010

Vận động chính sách, đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng và thực thi chính sách văn bản pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các hiệp hội doanh nghiệp. Hoạt động này của hiệp hội có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng chính sách và các văn bản pháp luật được ban hành cũng như tính hiệu quả và tính thực tiễn của quá trình thực thi.

Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng mà các hiệp hội doanh nghiệp cần cung cấp cho các hội viên của mình trong quá trình thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích của hội viên, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp mà mình đại diện. Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (EU – Việt Nam Mutrap III), Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) được Ủy ban Châu Âu tài trợ thực hiện dự án “Tăng cường năng lực về chính sách thương mại cho các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam”. Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực hiệp hội của Việt Nam thông qua một số hoạt động như: đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo, tiến hành đào tạo cho 8 hiệp hội doanh nghiệp trong nước là đối tác chính thức bao gồm Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS); Hiệp hội Da giầy Việt Nam (LEFASO); Hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP); Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh; Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (HASMEA); Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh (HAWA); Hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh (YBA); Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ (CBA). Bên cạnh đó sẽ tiến hành tổ chức các hội thảo, xây dựng một trung tâm thông tin kinh doanh và ban hành một cuốn sách trắng về hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Để xây dựng và thực hiện hoạt động nâng cao năng lực đào tạo cho các hiệp hội, EuroCham đã tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo.

Dựa vào kết quả của Đánh giá nhu cầu đào tạo , chuyên gia của EuroCham đã tiến hành thiết kế giáo trình đào tạo với 4 chuyên đề chính: (1) vận động chính sách và tham vấn ý kiến hội viên; (2) quản trị chiến lược và quản trị hiệp hội; (3) cung cấp dịch vụ hiệu quả cho hội viên; (4) kỹ năng viết dự án và thông cáo báo chí. Tài liệu này được thực hiện nhằm mục đích cho các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các hiệp hội trong các hoạt động tư vấn, vận động chính sách, tham vấn ý kiến hội viên. Cuốn cẩm nang này cũng có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo khi các hiệp hội thực hiện vai trò này trong thực tế. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trong cuốn cẩm nang này sẽ hữu ích cho độc giả, đặc biệt là các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây

Nguồn: Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên III