Báo cáo thường niên năm 2018 của WTO

27/07/2018

Thời gian: 31/5/ 2018

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Bản báo cáo thường niên năm 2018 của WTO mang đến một cái nhìn toàn diện về hoạt động của tổ chức này trong năm 2017 và đầu năm 2018. Báo cáo đi sâu vào phân tích những hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau của WTO trong 12 tháng vừa qua, đồng thời bao gồm những điểm nổi bật đáng chú ý trong các hoạt động và sự kiện chính của WTO, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 được tổ chức tại Buenos Aires.

Bản tiếng Anh của báo cáo được đính kèm dưới đây