Tóm tắt các vụ tranh chấp

Hoa Kỳ — Các biện pháp hạn chế xuất khẩu như trợ cấp Tiêu đề: US — hạn chế xuất khẩu Nguyên đơn: Canada

Xem thêm

Chile — Các biện pháp ảnh hưởng tới nhập khẩu và quá cảnh cá kiếm Tiêu đề: Chile — Swordfish Nguyên đơn: EC

Xem thêm

Hoa Kỳ — Các biện pháp tự vệ chuyển tiếp đối với sợi cotton cuộn nhập khẩu từ Pakistan Tiêu đề: Hoa Kỳ - sợi cotton Nguyên đơn:

Xem thêm

Achentina — Các  biện pháp tự vệ chuyển tiếp đối với vải dệt từ cotton và hỗn hợp cotton nhập khẩu từ Brazil Tiêu đề: Achentina — vải bông Nguyên đơn:

Xem thêm

Nicaragua — Các biện pháp ảnh hưởng tới các sản phẩm nhập khẩu từ Honduras và Colombia Tiêu đề: Nicaragua — hàng hóa nhập khẩu từ Honduras và Colombia Nguyên đơn:

Xem thêm

Hoa Kỳ — Mục 337 của Bộ luật thuế quan 1930 và các sửa đổi sau này Tiêu đề:   Nguyên đơn: EC

Xem thêm

Hoa Kỳ — Biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với các sản phẩm thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Nhật Bản. Tiêu đề: Hoa Kỳ - thép cuộn nóng Nguyên đơn:

Xem thêm

Brazil — Các biện pháp giấy phép nhập khẩu và giá nhập khẩu tối thiểu. Tiêu đề:   Nguyên đơn: EC

Xem thêm

Hoa Kỳ —  Phân loại lại nước siro có đường Tiêu đề:   Nguyên đơn: Canada Bị đơn:

Xem thêm

Hoa Kỳ - Biện pháp chống bán phá giá liên quan tới thép cuộn, thép tấm và thép dải không gỉ nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tiêu đề: US — Thép không gỉ Nguyên đơn:

Xem thêm