Tóm tắt các vụ tranh chấp

Ai Cập – Biện pháp thuế chống bán phá giá áp dụng đối với diêm nhập khẩu từ Pakistan Nguyên đơn: Pakistan Bị đơn: Ai Cập Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Xem thêm

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống trợ cấp đối với sản phẩm tấm thép carbon cán nóng nhập khẩu từ Ấn ĐộTham vấn bắt đầu ngày 12/04/2012Tiêu đề:   Nguyên đơn: Ấn Độ Bị đơn Hoa Kỳ

Xem thêm

Hoa Kì: Các biện pháp chống bán phá giá với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt NamTiêu đề:   Nguyên đơn: Việt Nam Bị đơn: Hoa Kì Các bên thứ ba:  

Xem thêm

Hoa Kỳ — Biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm của Việt NamBan Hội thẩm được thành lập ngày 26/07/2010 Tiêu đề: US — Tôm (Việt Nam) Nguyên đơn: Việt Nam Bị đơn: Hoa Kỳ

Xem thêm

Hoa Kỳ — Mục 306 của Đạo luật thương mại 1974 và những sửa đổi bổ sung Tiêu đề:   Nguyên đơn: EC

Xem thêm

Braxin — Các biện pháp liên quan tới bảo hộ bằng sáng chế Tiêu đề: Braxin — Bảo hộ sáng chế Nguyên đơn: Hoa Kỳ  

Xem thêm

Romania — Các biện pháp đối với giá nhập khẩu tối thiểu Tiêu đề:   Nguyên đơn: Hoa Kỳ

Xem thêm

Braxin — Các biện pháp về giá nhập khẩu tối thiểu Tiêu đề:   Nguyên đơn: Hoa Kỳ

Xem thêm

Achentina — Một số biện pháp bảo hộ bằng sáng chế và dữ liệu đánh giá Tiêu đề:   Nguyên đơn: Hoa Kỳ

Xem thêm

Philippines — Các biện pháp ảnh hưởng tới đầu tư và thương mại trong lĩnh vực xe máy Tiêu đề: Philippines - Xe máy Nguyên đơn:

Xem thêm