Giải quyết tranh chấp số DS188

19/06/2011    235

Nicaragua — Các biện pháp ảnh hưởng tới các sản phẩm nhập khẩu từ Honduras và Colombia


Tiêu đề:

Nicaragua — hàng hóa nhập khẩu từ Honduras và Colombia

Nguyên đơn:

Colombia

Bị đơn:

Nicaragua

Các bên thứ ba:

Canada; Costa Rica; EC; Honduras; Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định GATS: Điều II, XVI
GATT 1994: Điều I, II

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

17/01/2000

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện
Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010
Tham vấn
Do Colombia khởi kiện.  
Ngày 17/01/2000, Colombia yêu cầu tham vấn với Nicaragua về Luật 325 của Nicaragua năm 1999 và Sắc lệnh số 129-99 về việc áp đặt phí với hàng hóa và dịch vụ của Honduras và Colombia. Colombia cáo buộc Nicaragua vi phạm Điều I và II GATT 1994.
Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm
Sau yêu cầu lần thứ hai của Colombia, DSB đồng ý thành lập Ban Hội thẩm tại cuộc họp ngày 18/03/2000. Các bên thứ ba gồm: Canada; Costa Rica; EC; Honduras và Hoa Kỳ. Thành phần của Ban Hội thẩm vẫn chưa được xác định.