Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU), Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á đã tổ chức:

Hội thảo tham vấn

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH BIÊN GIỚI CÁC-BON CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Thời gian: 8:30-12:00, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Hanoi Grand Plaza, 117 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng anh

Mục tiêu của Hội thảo là trình bày kết quả đánh giá tác động của CBAM lên các ngành sắt thép, nhôm, phân bón và xi măng, cũng như toàn bộ nền kinh tế, chuyển dịch năng lượng và việc thực hiện NDC của Việt Nam. Hội thảo cũng thảo luận và đón nhận những ý kiến của Đại biểu tham dự về các khuyến nghị và đề xuất đối với Việt Nam để giảm thiểu tác động tiêu cực và tối đa hóa các lợi ích của CBAM đối với chuyển dịch năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và phát triển các-bon thấp ở Việt Nam.

Chương trình và Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: