Thị trường các dịch vụ của Việt Nam, vốn được cho là tương đối đóng với các nhà đầu tư nước ngoài theo các cam kết WTO, đã được mở rộng hơn đáng kể ở một số các lĩnh vực sau các cam kết trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Trên thực tế, nhiều lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam đã và đang mở hơn so với cam kết WTO, TPP và EVFTA, thậm chí là mở hoàn toàn. Tuy nhiên, cho đến nay chưa từng có đánh giá tổng thể nào về hiện trạng các quy định về mở cửa các thị trường dịch vụ của Việt Nam. Từ góc độ áp dụng pháp luật, dường như cũng chưa có sự thống nhất về cách thức áp dụng pháp luật nội địa và cam kết trong các trường hợp có sự khác biệt.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã triển khai nghiên cứu rà soát và tổ chức Hội thảo:

SO SÁNH CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM 
TRONG WTO, TPP VÀ EVFTA

Đánh giá mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với các cam kết này

Thời gian:     8.00-11.30 thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Địa điểm:      Phòng Hội thảo tầng 3, Tòa tháp VCCI (mới),

                    số 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Nội dung:     Xem Chương trình gửi kèm Giấy mời      

Ngôn ngữ:    Tiếng Việt – Có phiên dịch đồng thời sang Tiếng Anh

Để có bức tranh toàn cảnh về mức độ mở cửa thị trường các dịch vụ, chuẩn bị cho việc thực thi các cam kết TPP, EVFTA, từ đó có giải pháp thích hợp trong mở cửa thị trường sau TPP, EVFTA để vừa tuân thủ cam kết vừa bảo hộ hợp pháp và hợp lý các nhà cung cấp dịch vụ nội địa, việc rà soát tổng thể pháp luật Việt Nam với các cam kết WTO, TPP và EVFTA về mở cửa các thị trường dịch vụ là rất cần thiết.

Tài liệu hội thảo có thể download dưới đây