Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019 với Việt Nam. 

Dệt may, Da giày, Đồ uống, Đồ gỗ là các ngành sản xuất và/hoặc xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. CPTPP có nhiều cam kết dự kiến sẽ tác động trực tiếp và đáng kể tới triển vọng của hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm các ngành này (đặc biệt là các cam kết về thuế quan, biện pháp phi thuế, lao động, môi trường...).

Để giúp các doanh nghiệp dệt may, da giày, đồ uống, đồ gỗ hiểu về các cam kết CPTPP, chuẩn bị hiệu quả để tận dụng các cơ hội và ứng phó với các thách thức từ Hiệp định này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự hỗ trợ của Chương trình Aus4Reform và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức: 

Hội thảo
Ngành Dệt may - Da giày - Đồ gỗ - Đồ uống Việt Nam
trước Cơ hội và Thách thức từ CPTPP

Thời gian:  8.00-11.30 Thứ Năm, ngày 05 tháng 12 năm 2019

Địa điểm:   Hội trường Lotus, Tầng 2, Khách sạn Ramana, 323 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tại Hội thảo, Sách Tóm lược nội dung Hiệp định CPTPP và 04 Sổ tay “CPTPP với Ngành Dệt may/Da giày/Chế biến gỗ/Đồ uống” - Các tài liệu hướng dẫn chi tiết về các cam kết CPTPP chung và từng các lĩnh vực do VCCI-Aus4Reform thực hiện cũng sẽ được giới thiệu và tặng các đại biểu tham dự.

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: