Câu hỏi thường gặp

Tập hợp các câu hỏi thường gặp liên quan đến các cam kết WTO của Việt Nam về nhóm Lương thực.

Xem thêm

Tập hợp các câu hỏi thường gặp liên quan đến các cam kết về Biện pháp Bảo hộ nông nghiệp phi thuế trong WTO.

Xem thêm

Tập hợp các câu hỏi thường gặp liên quan đến Cam kết về Trợ cấp Nông nghiệp trong WTO

Xem thêm

Tập hợp các câu hỏi thường gặp liên quan đến Cam kết mở cửa thị trường nông sản của Việt Nam trong WTO.

Xem thêm

1. Năng lực cạnh tranh của ngành lương thực của Việt Nam như thế nào? Là nguồn thức ăn cơ bản nhất trong bữa ăn hàng ngày của người Việt nam, nhóm cây lương thực giữ vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam (chiếm xấp xỉ 60% tổng diện tích gieo trồng nông nghiệp cả nước). Cây lương thực được chia làm 2 nhóm: - Cây lương thực có hạt (chủ yếu là lúa và ngô) và - Cây lương thực có củ (chủ yếu là khoai lang và sắn).

Xem thêm

1. Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế là gì? Trong các cam kết mở cửa thị trường nông sản của một nước khi tham gia WTO hoặc các hiệp định tự do hóa thương mại nông sản, để bảo hộ ở mức nhất định nền nông nghiệp nội địa trước sức ép của cạnh tranh từ hàng hoá nhập khẩu, thông thường có 02 nhóm biện pháp được sử dụng:

Xem thêm

1. Trợ cấp nông nghiệp là gì? Trợ cấp nông nghiệp là các hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản (cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho một vùng nông nghiệp hoặc cho một sản phẩm cụ thể). Sự hỗ trợ này có thể được thể hiện dưới các hình thức:

Xem thêm

1. Việt Nam đã cam kết gì về mở cửa thị trường nông sản? Gia nhập WTO, Việt Nam đã đưa ra các cam kết mở cửa thị trường nông sản thuộc các nhóm sau: - Cam kết về thuế quan: Việt Nam đã đưa ra cam kết về mức thuế nhập khẩu tối đa được phép áp dụng (gọi là mức cam kết) đối với 100% số dòng thuế hàng nông sản.

Xem thêm

Điều XIX của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại cho phép một thành viên GATT áp dụng biện pháp tự vệ để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa khỏi sự gia tăng đột biến của bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào mà gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp đó.

Xem thêm