Tin tức

Tài liệu “Khuyến nghị Chính sách của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam về triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU” là kết quả của việc tham khảo ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu của các chuyên gia Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế, VCCI và tập hợp những góp ý của các Hiệp hội Doanh nghiệp ngành hàng. 

Xem thêm

Trong thời gian qua, với những thay đổi tích cực theo hướng mở trong hoạt động lập pháp và hành pháp ở nước ta, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật nội địa.

Xem thêm

Chuyên đề: "Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam - EU"Đầu tháng 3/2011, Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức 02 hội thảo quốc tế bàn về những cơ hội và thách thức của một Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU.Đây được xem là một sự mở đường chủ động và ý nghĩa của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cho các thảo luận về FTA trong xu hướng "hội nhập từ dưới lên" và "hội nhập từ trong ra"...

Xem thêm

Với việc gia nhập WTO ngày 11/1/2007, Việt Nam đã tiến một bước dài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm

Hiệp định Hợp tác và Bình ổn giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng hòa Montennegro được ký ngày 15/10/2007, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2010. Mục tiêu của Hiệp định này là nhằm thiết lập một liên hiệp để thúc đẩy sự phát triển các vấn đề kinh tế, chính trị, pháp luật của hai bên thông qua đối thoại chính trị. Hiệp định Hợp tác và Bình ổn giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng hòa Montennegro bao gồm những nội dung sau: Lời mở đầu Phần I             Các nguyên tắc chung

Xem thêm

Hiệp định Hợp tác và phối hợp về chính trị, đối tác kinh tế giữa Liên minh châu Âu và Liên bang Mexico được ký kết vào ngày 08/12/1997 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2000.  Hiệp dịnh này đã đề ra những nội dung quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Liên minh châu Âu và Mexico thông qua các cuộc đối thoại chính trị và thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại, thiết lập một khu vực mậu dịch tự do đối với hàng hóa và dịch vụ. Các nội dung của Hiệp định được xây dựng trên cơ sở tôn trọng quyền con người và dân chủ. Lời mở đầu

Xem thêm

Hiệp định tạm thời giữa Cộng đồng châu Âu và Cameroon được ký kết ngày 15/01/2009. Mục tiêu của Hiệp định nhằm thiết lập nền tảng cho đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế giữa Cộng đồng Châu Âu và các nước Trung Phi, từng bước thúc đấy sự hợp tác kinh tế quốc tế của Trung Phi đồng thời tăng cường mối quan hệ song phương giữa các bên trên cơ sở hai bên cùng có lợi.Hiệp định tạm thời giữa EC và Cameroon hiện vẫn chưa có hiệu lực (tính đến thời điểm tháng 8/2011). Nội dung hiệp định bao gồm: Lời mở đầu

Xem thêm

Cộng đồng Châu Âu (EC) và Cộng hòa Serbia đã ký kết Hiệp định Hợp tác và Ổn định vào ngày 29/04/2008 với mong muốn thiết lập quan hệ bền vững, lâu dài, hai bên cùng có lợi. Trong khuôn Hiệp định Hợp tác và Ổn đinh, ngày 30/01/2011, Cộng đồng Châu Âu và Cộng hòa Serbia thống nhất và đi đến ký kết Hiệp định tạm thời về thương mại và các vấn đề liên quan đến thương mại. Hiệp định tạm thời về thương mại và các vấn đề liên quan đến thương mại có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa.

Xem thêm

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Hàn Quốc là hiệp định đầu tiên trong thế hệ FTA mới của EU bắt đầu năm 2007. Hiệp định được hai bên ký kết vào ngày 06/10/2010 tại Brussels. Hiệp định bao gồm 15 Chương, 3 Nghị định thư, một số phụ lục và 4 bản diễn giải. Các Chương và Phụ lục:

Xem thêm

Hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Châu Âu (EC) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria được ký kết ngày 10/10/2005, chính thức có hiệu lực ngày 01/04/2009. Phần I: Đối thoại Chính trị Phần II: Tự do Thương mại Hàng hóa Chương I: Sản phẩm Công nghiệpChương II: Sản phẩm Nông nghiệp, Thủy sản và chế biến nông sảnChương III: Các điều khoản chungPhần III: Thương mại Dịch vụ

Xem thêm