Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày ban hành: 14/11/2022 Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan

Xem thêm

Ngày ban hành: 03/11/2022 Cơ quan ban hành: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ATIGA giai đoạn 2022 – 2027.

Xem thêm

Ngày ban hành: 03/11/2021 Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao

Xem thêm