Văn bản thực thi của Việt Nam

Tổng cục Hải quan đang tiến hành rà soát các Chương từ 85-97 của Danh mục Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN 2022 và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Xem thêm

Ngày ban hành: 09/12/2019 Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

Xem thêm